Observatori de l'Obesitat Infantil

Observatori de l'Obesitat Infantil

El projecte de l'Observatori de l'Obesitat Infantil persegueix obtenir un indicador dinàmic de la prevalença de sobrepès i obesitat infantil a Espanya.

Avui dia disposem de dades de prevalença d'obesitat infantil obtingudes mitjançant mesuraments puntuals duts a terme com a part d'estudis de diferent abast (regionals o estatals). No obstant això, no existeix un indicador mantingut en el temps que aporti la dada de prevalença de sobrepès i obesitat infantil a Espanya, a les comunitats autònomes o a les poblacions locals.

Un indicador dinàmic, amb mesuraments semestrals o anuals, sobre la mateixa població ajudaria les institucions i organitzacions a conèixer, d’una manera més ajustada, l'abast del problema de salut pública que suposa el sobrepès i l'obesitat infantil, i també a determinar el grau d'efectivitat de les mesures que es puguin posar en marxa per reduir aquestes taxes de prevalença de sobrepès i obesitat infantil.

 

Enquesta Nutricional de la Població Espanyola sobre Hàbits Alimentaris i Estat Nutricional de la Població

Eroski, a través de la Fundació Eroski, és des de fa anys pionera entre les organitzacions que dediquen els seus esforços a prevenir l'obesitat infantil: el 2015 la Fundació Eroski va dur a terme l'estudi més extens conduït a Espanya per determinar la prevalença del sobrepès i l'obesitat infantil en cada comunitat autònoma. Es tracta de l’“Enquesta Nutricional de la Població Espanyola sobre Hàbits Alimentaris i Estat Nutricional de la Població” (ENPE), en què es posava en evidència l'alta taxa d'obesitat infantil:

“La prevalença d'obesitat a Espanya en població infantil i juvenil és del 22,8% i, si a aquesta xifra sumem el percentatge de nens i nenes amb sobrepès, la xifra total és pròxima al 50%”


Aquestes dades s'han vist confirmades per estudis posteriors, com el recent Estudi Aladino, promogut des del Ministeri de Consum el 2019, en què s'ha vist que més del 40% de la població infantil a Espanya té sobrepès o és obesa.