Observatori de l'Obesitat Infantil

Observatori de l'Obesitat Infantil
Estudi DYNAMIC

Fundació Eroski, amb, el propòsit ferm de contribuir a la promoció d'un estil de vida saludable, posa en marxa DYNAMIC, una acció de mesurament i seguiment periòdica de la prevalença de sobrepès i obesitat infantil a Espanya.

A través dels centres educatius participants en el programa Energia per a Créixer i Tria Bo, Tria Sa, es duen a terme mesuraments de l’índex de massa corporal i d’altres indicadors a alumnes d'entre 6 i 12 anys.

El nostre objectiu

Obtenir un indicador dinàmic de la prevalença de sobrepès i obesitat infantil que permeti:

  • Posar a la disposició de la societat un indicador, dinàmic i mantingut en el temps, de la prevalença de sobrepès i obesitat en diverses comunitats autònomes. Aquest indicador serà útil per a les institucions i organitzacions, ja que coneixeran d’una manera més ajustada l'abast d'aquest problema de salut pública.
  • Informar els centres educatius col·laboradors de la prevalença d'obesitat i sobrepès a les seves aules, amb la finalitat de promoure accions de cura de la salut de l'alumnat adaptades a cada situació.

Història de l'Observatori de l’Obesitat Infantil

2015 - Enquesta Nutricional de la Població Espanyola sobre Hàbits Alimentaris i Estat Nutricional de la Població

Fundació Eroski va desenvolupar l'estudi més extens dut a terme a Espanya per determinar la prevalença del sobrepès i l'obesitat infantil en cada comunitat autònoma. Es tracta de l’Enquesta Nutricional de la Població Espanyola sobre Hàbits Alimentaris i Estat Nutricional de la Població (ENPE), que va evidenciar l'alta taxa d'obesitat infantil:

“La prevalença d'obesitat a Espanya en població infantil i juvenil és del 22,8% i, si hi sumem el percentatge de nens i nenes amb sobrepès, la xifra total és pròxima al 50%”

Aquestes dades s'han vist confirmades per estudis posteriors com l'Estudi Aladino (2019), promogut des del Ministeri de Consum. Aquest estudi determina que més del 40% de la població infantil a Espanya té sobrepès o és obesa.

2019 - Pilot Dynamic

Moguts per la convicció que un indicador dinàmic (amb mesuraments anuals sobre la mateixa població) ajudaria les institucions i organitzacions a conèixer d’una manera més ajustada l'abast del problema de salut pública que suposa el sobrepès i l'obesitat infantil, Fundació Eroski va posar en marxa un pilot a Getxo, amb la participació de cinc centres educatius, per establir les bases de l'estudi Dynamic.

2021- Dynamic en l'actualitat

Dynamic és un estudi de caràcter transversal: els seus mesuraments anuals d'IMC aporten coneixement entorn de la prevalença de l'obesitat i sobrepès infantil a les comunitats autònomes participants. Diferents centres educatius aporten les dades i aquests reben un informe de la prevalença personalitzat amb què poden promoure, a les aules, accions adaptades a la seva realitat.