EROSKI Fundazioa Topaketa

EROSKI Fundazioa Topaketa

2009az geroztik, EROSKI Fundazioak topaketak sustatu ditu, eta horietan osasun-profesionalek ez ezik (aditu bezala duten jakinduriarekin), herritarrek ere hartu dute parte, eta horiek osasun-arloan dituzten kezkak eta premiak banaketarako erronka berriak dira. Helburua beti bera da: biztanleriaren osasunaren inguruan garrantzitsuak eta egungoak diren gaiei buruzko gogoetarako espazioa eskaintzea.

TOPAKETEN INFORMAZIO OSOA DESKARGATU